Xvive トップへ戻る >>
       
   XV-O1
TUBE SQUASHEROVERDRIVE
XV-O2 SWEET LEO XV-T1
GOLDEN BROWNIE DISTOTION
  
XV-T2 DYNAROCK 
       
 XV-W3
MEMORY ANALOG DELAY
 
    XV-D3 DUET LOOPER
ファームウェアアップデートについて
   XV-B1 BASS SQUEEZER   XV-V19 MICRO POWER

PDFファイルをご覧いただくには、
Adobe Readerが必要です。
       マニュアル(取扱説明書は)画像をクリック       
       
 XV-V1 CLASSIC ROCK  XV-V2 DISTORTION  XV-V3 METAL  XV-V5 DELAY
       
 XV-V6 PHASER KING  XV-V7 TUBE DRIVE  XV-V8 CHORUS VIBRATO  XV-V9 LEMON SQUEEZER
       
XV-V10 AMP LITONE [Boost]
 XV-V11 NOISE GATE  XV-V16
STEREO UNDULATOR TREMOLO
 XV-V17
SINGING AUTOWAH ENVELOPE FILTER
       
 XV-D1 MAXVERB  XV-U2 (/BK /GY /R /W)
Wireless Guitar System
   
ホームプロダクトマニュアル(取扱説明書)アーティスト総合トップへ